Skip to main content
Blog

Gojaznost i psihičko zdravlje

Gojaznost i psihološko zdravlje su tesno povezani i često imaju međusobni uticaj. Ljudi koji se bore sa gojaznošću mogu se suočiti sa raznim izazovima i negativnim emocionalnim iskustvima koja mogu uticati na njihovo psihološko blagostanje.

Prvo, društveni i socijalni pritisak koji dolazi sa stereotipima i predrasudama o gojaznosti može dovesti do niskog samopouzdanja, smanjenja samopoštovanja i negativne slike tela. Ovo može izazvati osećanja stida, krivice, bespomoćnosti i depresije. Takođe može dovesti do socijalne izolacije i problema u međuljudskim odnosima.

Drugo, gojaznost može imati fizičke posledice koje mogu uticati na psihološko zdravlje. Na primer, fizička nelagodnost, umor, nedostatak energije i ograničenja u fizičkoj aktivnosti mogu dovesti do osećaja nemoći i frustracije.

Treće, veza između hrane i emocionalnog stanja može biti složena. Neki ljudi mogu posezati za hranom kao načinom suočavanja sa stresom, dosadom ili negativnim emocijama, što može dovesti do prejedanja i povećanja telesne mase. Ovaj začarani krug emocionalnog jedenja može dodatno pogoršati psihološko blagostanje. Važno je da se pristupi gojaznosti i psihološkom zdravlju tretiraju holistički. Osobe koje se bore sa gojaznošću mogu imati koristi od stručne pomoći, kao što su savetovanje ili terapija, kako bi se obrađivali emocionalni izazovi i izgradila zdrava veza sa hranom i telom. Takođe je važno usvojiti zdrav pristup ishrani i fizičkoj aktivnosti koji je održiv i podržava opšte blagostanje.

Napredovanje u procesu mršavljenja može biti izazovno, ali važno je biti ljubazan prema sebi i imati realna očekivanja. Svakodnevna briga o svom psihološkom zdravlju, rad na samoprihvatanju i razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi i svom telu su ključni elementi u postizanju dugoročne ravnoteže između telesnog i mentalnog zdravlja.